Cranio-sacraaltherapie komt voort uit de osteopathie en werd rond 1920-1930 ontwikkeld door William Sutherland. Sutherland kwam tot de ontdekking dat er naast het hart- en ademritme nog een ander ritme in het lichaam aanwezig was, het zogeheten cranio-sacraalritme. Dit ritme is waar te nemen, doordat de schedel afwisselend uitzet en krimpt onder invloed van hersenvloeistof dat via de hersenen door het ruggenmerg naar de stuit toe stroomt. Doordat de zenuwbanen in het ruggenmerg met alles in het lichaam in verbinding staan, is dit ritme overal in het lichaam te voelen. 

Wanneer er ergens in het lichaam spanningen ontstaan, zal dit gevolgen hebben voor het craniosacrale systeem. Het kan niet goed doorstromen, wat zich bij een dier zal uiten in de vorm van klachten, pijn of ongemak. 

Bij cranio-sacraaltherapie wordt met behulp van hele zachte handleggingen contact gelegd met het lichaam en gevoeld hoe het cranio-sacraal ritme is. In feite gaat de behandelaar een gesprek aan met het lichaam van het dier. Het stimuleert tijdens een diepe ontspanning het zelfgenezend vermogen van het lichaam, om zo in eigen tempo de balans te hervinden. 

Cranio-sacraaltherapie kan ingezet worden bij problemen van zowel lichamelijke als psychische aard. Tieke is in 2015 begonnen met de opleiding cranio-sacraaltherapie voor honden bij Maureen Rogers en is ondertussen gecertificeerd practitioner.